آرشیو برچسب ها : فروش سختی گیر آب

سختی گیر آب سختی اب به کلسیم و منیزیم موجود در آب اتلاق میشود. آب در طبیعت با عبور از زمین های آهکی و لایه های دو لومیتی، کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند. سختی موقت به بی کربنات کلسیم و منیزیم در آب گفته میشود و املاح مربوطه به سولفات، کلرور […]