آرشیو برچسب ها : فروش دیگ بخار در اراک

ژنراتور Wenta بخار ساخته شده و با آخرین فن آوری مجهز شده است. بخار به سرعت و از لحاظ اقتصادی تولید می شود. به لطف کنترل اتوماسیون کامل است بسیار آسان برای استفاده. خازن است به خصوص طراحی و تولید شده برای ژنراتور، به طوری که آب این طراحی شده است برای دریافت بخار تمیز. […]

دیگ بخار محفظه ای میباشد که با هدایت آب به درون آن ، با  کمک گرفتن از یک منبع گرمایی، به صورت پیوسته بخار تولید میکند. در نقشه های اولیه ، دیگ بخار پوسته ای ساده با یک لوله تغذیه و یک خروجی بخار بود که روی آن را با  آجر میپوشاندند. سوخت در داخل […]