آرشیو برچسب ها : فروش دستگاه کلر زن

از سیستم کلر زنی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب استفاده های فراوانی میشود . اکنون استفاده از کلر جهت گندزدایی به علت ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد. کلر را می توان به 2 صورت […]