آرشیو برچسب ها : فروش دستگاه ازن زن

دستگاههای ازن ژنراتور امروزه بيش از يك هزار تصفيه خانه آب از ازن بعنوان بخشي از تصفيه شيميائي استفاده مي كنند كه اغلب آنها در كشورهاي غربي بويژه فرانسه ، سوئيس و كانادا قرار دارند و بزرگترين تاسيسات گند زدائي با ازن در مناطق پاريس و مونترال میباشد . تاكنون براي گندزدائي آب روشهاي مختلفي […]

از قوي‌ترين اكسيد كننده هاي موجود در طبيعت میتوان به گاز ازن با فرمول شيميايي (O3) اشاره کرد. گاز ازن در طبيعت به دو حالت توليد مي گردد، يكي تابش نور فرابنفش ارسال شده توسط خورشيد در طول موج 185 nm و ديگري تخليه الكتريكي بصورت رعد و برق که موجب توليد ازن از اكسيژن […]