آرشیو برچسب ها : فروش دستگاههای برودتی سالن ها

تجهزات موردنیاز سالن پرورش مرغ تجهزات موردنیاز سالن های پرورش با توجه به نوع آن شامل ،هواکش ،هیتر و بعضا کولر است. با اینکه این تجهزات قابل حمل و جابه جایی هستند ولی به شکلی به سالن پرورش متصل و جزو پیکر آن محسوب می شوند. وسایل گرم کننده عموما در فصول سرد سال مورد […]

دستگاه تبخیر کننده CO2  : دستگاه تبخیر کننده CO2جهت تبدیلCO2از فاز مایع به فاز گاز در صنایع غذایی ،نوشابه سازی ،تولید آب گازدار،کارخانجات تولیدی بزرگ جهت پروسه جوشکاری تحت حفاظت گاز CO2،تاسیسات آتش نشانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروسه دستگاه هوای سرد تولید می نماید که جهت خنک کردن سالن […]