آرشیو برچسب ها : فروش تصفیه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی فرآیندهای تصفیه آب، با توجه به کیفیت آب خام و همچنین کیفیت آب تصفیه شده مورد نظر طراحی و تولید میگردد. این فرآیندها شامل موارد زیر می باشد:  اسمز معکوس (RO) تبادل یون (Ione Exchange) انعقاد، لخته سازی و ته نشینی الکترولیز شرح فرآیند اسمز معکوس : اسمز معکوس […]

دستگاه تصفیه آب صنعتی الف) تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی وساخت : 1 – تهیه و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز با مشورت کارشناسان از مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و باکتریولوژی آب خام در دسترس. 2 – محل تامین آب خام ( چاه ، آب لوله کشی شهری یا شهرک صنعتی ، رودخانه ، […]