آرشیو برچسب ها : عملیات تقطیر با انرژی خورشیدی

یک دستگاه تقطیر خورشیدی نمونه لبه پنجره بسازید این نمونه ای از نحوه ی عملکرد فناوری دستگاه تقطیر خورشیدی است.به عنوان نمونه عملکرد فوق العاده ای دارد .اندازه آن طوری است که به سرعت می توانید ظرف چند دقیقه آن را به انجام برسانید نحوه کار آن بدین ترتیب می باشد: اول از همه می […]