آرشیو برچسب ها : عملکرد چیلر جذبی

بهره برداری چیلرهای جذبی هنگام بهره برداری از چیلرهای جذبی ملاحظات بسیاری در نظر گرفته می شود،از جمله: محدودیت دمای آب خنک کن پلانتهای ترکیبی چیلر ملاحظات ویژه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم استاندارهای رده بندی تجهیزات محدودیت دمای آب خنک کن درجه حرارت آب خنک کن تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد چیلر جذبی دارد.با […]