آرشیو برچسب ها : عملکرد سیلیکون در سلول خورشیدی

سلول های خورشیدی بی  شکل سلول های بی شکل یا امورف ب هدو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: بی شکل فیلم نازک غیر سیلیکونی با راندامان بالا و بی شکل سیلیکونی با راندامن پایین . هر دونوع سلول های بی شکل با استفاده از بخار فیزیکی ،بخار شیمیایی یا تکنیک های رسوب الکتروشیمیایی ساخته […]

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک سلول موجب رها شدن الکترون ها از اتم شده و فضای خالی برای جذب دیگر الکترون های آزاد ایجاد می شود. اگر اتصال PN در […]