آرشیو برچسب ها : عملکرد برج خنک کن

محل نصب برج خنک کننده برج های خنک کننده از جمله تجهیزات مولد سرمایش تبخیری محسوب می شود بنابرین می باید در معرض هوای آزاد باشند به طور معمول برج های خنک کننده بر روی بام و یا در محوطه ساختمان ها و در فضای کاملا باز نصب می شوند.در هر حال همواره برج خنک […]