آرشیو برچسب ها : ظرفیت چیلرهای جذبی

چیلر جذبی آب گرم ضد کریستال وسیله ای مناسب برای استفاده در ساختمان های اداری و مسکونی که زیربنای متوسط دارند، می باشد مزایای استفاده از چیلرهای جذبی ضد کریستال عدم بروز مشکل کریستیالیزاسیون: یکی از معضلات اصلی سایر چیلرهای جذبی می باشد ولی با این حال در چیلرهای آب گرم ضد کریستال دمایار این […]

رسوب زدائی چیلر جذبی یکی از عیوب رایج در چیلرها و از جمله چیلر جذبی و رسوب گرفتگی لوله ها ر سمت آب است بیشترین مقدار رسوب گذاری در مدار آب برج خنک کننده و در لوله های ابزوربر و کندانسور صورت می گیرد. وجود رسوب در داخل لوله ها موجب کاهش انتقال حرارت و […]