آرشیو برچسب ها : طریقه تولید چیلر تراکمی

دستگاه چیلر تراکمی:Liquid Chiller ظرفيت سرمایش دستگاه چيلر تولید شده شركت دمایار طبق استاندارد TTD-LCW و TTD-LCA از 5 الي 240 تن تبريد (RT) مي باشد. دستگاه چیلر در دو نوع مختلف آبي و هوايي (Air cooled Condenser , Water Cooled Condenser) طراحی و تولید میشود. سیستم كمپرسور به کار رفته در این چيلرها با […]