آرشیو برچسب ها : طرز کار درام بخار

گازهای حاصل از احتراق مواد زائد کوره های حرارتی پس از وارد شدن به ویست هیترها مقدار زیادی از دمای خود را از دست می دهند. طی فرآیند حرارت زدایی از گازهای حاصل از احتراق انرژی به صورت آبو بخار در درام بخار ذخیره می شود. میتوان گفت که وظیفه ی کلی یک درام بخار […]