آرشیو برچسب ها : طراحی سلول های خورشیدی

سلول های خورشیدی تک بلوری و چند بلوری ساخت سلول های تک بلوری معمولا بین هشت تا پانزده درصد است.بین این دو نوع سلول سیلیکونی ،سلول تک بلوری نسبت به سلول چند بلوری ،جریان بیشتری را از یک سطح مشخص تولید می کند. ضمنا هزینه ساخت سلول های تک بلوری بسیار بیشتر بوده واین موضوع طبیعتا […]