آرشیو برچسب ها : طراحی دستگاه سرماساز

سیستم سرمایش جذبی با انرژی خورشیدی یکی از منابع بسیار مناسب برای تامین گرمای ژنراتور چیلرهای جذبی خورشید است.از این رو طی سالیان اخیر تلاش ها و تحقیقات بسیاری در این زمینه به ویژه در زمینه سیستم های جذبی کم ظرفیت و محلی صورت گرفته است.تحقیقات در این زمینه شامل انواع چیلرهای لیتیمی و آمونیاکی […]