آرشیو برچسب ها : ضد رسوب الکترومغناطیسی

مشخصات دستگاه ضد رسوب مغناطیسی به شرح ذیل میباشد: مانع از به وجود امدن رسوب بر روی سطوح تجهیزات و تأسیسات – حذت تمام  رسوبات  قبلی موجود بر روی سطوح داخلی لوله ها و تجهیزاتی که در مسیر آب قرار دارند . – قابلیت کاهش چشمگیر خوردگی و در نهایت سبب افزایش  طول عمر سیستم […]