آرشیو برچسب ها : صرفه جوئی با چیلر جذبی

چیلر جذبی دو اثره چیلر جذبی دو اثره شامل همان اجزای اصلی چیلر تک اثره می باشد با این تفاوت که دارای یک ژنراتور مبدل حرارتی و یک پمپ اضافی می باشد. ژنراتور درجه حرارت بالا می تواند از بخار یا آب داغ به عنوان منبع انرژی استفاده نماید یا می تواند از احتراق یک […]