آرشیو برچسب ها : شیر تثبیت کننده

شیرهای کنترل کننده انواع شیرهای کنترل کننده برقی و موتوری بخش عمده ای از عمل کننده های چیلرهای جذبی را شامل می شوند.برخی از آنها برای کنترل ظرفیت و گروهی دیگر از آنها به منظور عملیات رقیق سازی و حفاظت از دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند. کنترل سطح مبرد در اواپراتور و همین طور […]