آرشیو برچسب ها : شرایط استفاده از اجزاء چیلر

جداساز مایع/بخار چیلر مارپیچی مخلوط مایع و بخار مبرد که دستگاه انبساط را ترک می کند وارد یک جداساز مایع بخار می شود در اینجا مایع مبرد در پایین محفظه قرار می گیرد و بخار از قسمت بالای محفظه مستقیما به طرف دهانه ی مکش کمپرسور کشیده می شود.سپس مبرد مایع باقی مانده به سمت […]