آرشیو برچسب ها : سیستم گرمایش و سرمایش

انتخاب چیلرهای جذبی برای انتخاب چیلر جذبی موارد ذیل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند: –          نیازههای سرمایشی و منابع گرمایی –          نوع چیلر جذبی مناسب –          نوع منابع گرمایی و محاسبه گرمای قابل بازیافت –          بررسی خروجی سرمایشی قابل دستیابی با توجه به منابع گرمایی موجود یا گرمای بازیافتی –          تعیین ظرفیت چیلر […]