آرشیو برچسب ها : سیستم های حرارتی سقفی

سیستم های تشعشعی سقفی سیستم های سقفی معمولا نسبت به سیستم های کفی ترجیح داده می شوند.سیم های سقفی معمولا ظرفیت حرارتی کمتری نسبت به سیستم های کفی دارند.پس عکس العمل این سیستم ها نسبت به تغییرات سریع تر است.دیگر مزیت سیستم های سقفی آن است که می تواند دمای کارکرد آنها را بالا برد.دیگر […]