آرشیو برچسب ها : سیستم تصفیه آب

سیستمهای اسمز معکوس (RO) با پیشرفت تکنولوژی ساخت ممبرین های اسمز معکوس و کاهش قیمت آنها دامنه استفاده از سیستمهای تصفیه به روش اسمز معکوس توسعه یافت به نحوی که امروزه علاوه بر نمک زدایی از آبهای مختلف، از سیستمهای اسمز معکوس برای خالص سازی انواع آبهای آلوده استفاده میگردد. سیستم اسمز معکوس بطور متداول […]

سیستم تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی فرآیندهای تصفیه آب، بسته به کیفیت آب خام و همچنین کیفیت آب تصفیه شده میباشد. این فرآیندها شامل موارد زیر می باشد: دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO) تبادل یون (Ione Exchange) انعقاد، لخته سازی و ته نشینی الکترولیز شرح فرآیند اسمز معکوس اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی جداسازی […]