آرشیو برچسب ها : سیستم اسمز معکوس

سیستمهای اسمز معکوس (RO) با پیشرفت تکنولوژی ساخت ممبرین های اسمز معکوس و کاهش قیمت آنها دامنه استفاده از سیستمهای تصفیه به روش اسمز معکوس توسعه یافت به نحوی که امروزه علاوه بر نمک زدایی از آبهای مختلف، از سیستمهای اسمز معکوس برای خالص سازی انواع آبهای آلوده استفاده میگردد. سیستم اسمز معکوس بطور متداول […]

سيستم اسمز معكوس  Reverse osmosis System : اسمز معکوس سیستمی میباشد که برای تصفیه آب صنعتی یا شیرین کردن اب صنعتی و یا شیرین کردن اب دریا به کار گرفته میشود .اسمز معکوس یک فرایندفیزیکی میباشد که می تواندازیک محلول به کمک غشاء نیمه مرطوب اومحلول تقریباخالص تهیه کند. این سیستم توانایی حذف99 درصد ازجامدات […]