آرشیو برچسب ها : سرویس چیلرها

کمپرسور چیلر مارپیچی چیلر مارپیچی برای به انجام رساندن فرایند تراکم از دو عدد روتور مارپیچی شکل استفاده می کند.روتورها با تلرانس بسیار نزدیک داخل یک محفظه در هم جا افتاده و فیت شده اند فقط روتور نری توسط موتور کمپرسور به چرخش در می آید گوشواره ای های روتور با تلرانس بسیار نزدیک داخل […]