آرشیو برچسب ها : سرویس آبگرمکن ها

نحوه اتصال آبگرمکن ها چه روشی را برای متصل کردن در آبگرمکن به هم پیشنهاد می دهید؟ موازی یا سری؟ بسیار پیش آمده که در برخی از ساختمان ها مجبور هستیم لوله کشی های اشتباه بین آبگرمکن ها را تصحیح کرده و رد برخی دیگر باید در مورد این که آیا نصب دو آبگرمکن به […]