آرشیو برچسب ها : سرمایش جذبی

چیلر/ هیتر یکی از مزایای چیلر شعله مستقیم این است که می تواند هم برای فراهم کردن گرمایش و هم سرمایش مورد استفاده قرار گیرد بنابرین این چیلرها میتوانند برای تکمیل و یا حتی جایگزین کردن آب گرم بهداشتی اصلی در سیستم نصب شوند این کار می تواند فضای اتاق تجهیزات را که برای این تجهیزات […]

سیستم سرمایشی خورشیدی فعال سیستم سرمایش خورشیدی فعال، اندکی پیچیده تر از سیستم سرمایش خورشیدی غیر فعال می باشد. در سیستم خورشیدی فعال برای سرد کردن ساختمان های خود به جای استفاده از تهویه مطبوع که برق زیادی مصرف می کنند از یک فرایند گرمایی استفاده می نمائیم. البته همانطوریکه مشاهده می کنید به راحتی […]