آرشیو برچسب ها : سختی گیر آبیاری قطره ای

الف:كاربرد سیستم رسوبزداي الكترونيكي درسيستم هاي آبياري تحت فشار به منظور مانع شدن ازايجاد رسوب درنازلها وقطره چكانها – ب:به کار گیری سیستم پكيج مغناطيسي به منظور رفع کلی مشكل شوري آب دركشاورزي REDUCE EC – توضیحات مربوط به بندالف: –  كشاورزان وباغداران عزیز در بیشترمناطق كم آب كشور جهت بهره گیری بهينه ازآب̨ ازسيستم […]