آرشیو برچسب ها : سبد دستگاه جوجه کشی

سبد حمل تخم مرغ: سوارشدن این دستگاه فوق العاده و ویژه بر روی هم به دو حالت مختلف صورت میپذیرد. در حالت اول زمانی که شانه های تخم مرغ در دستگاه قرار میگیرد و جعبه ها بالای از یگدیگر قرار میگیرد.اما وقتی شانه ها خالی شد کافی است تا هر جعبه را 90 درجه بچرخانید […]

دستگاه جوجه کشی 252 تایی برای جوجه کشی از انواع پرندگان . ظرفیت برای تخم مرغ: 252 عدد ظرفیت برای تخم کبک: 384 عدد ظرفیت برای تخم بلدرچین 576 عدد ظرفیت برای تخم کبک و قرقاول: 216 عدد ظرفیت برای تخم بوقلمون : 150 عدد تولید شده بهصورت دیجیتالی و آنالوگ سیستم حرارتی 3 عدد […]