آرشیو برچسب ها : سامانه های تابشی سرامیکی

سامانه های تابشی سرامیکی سامانه های تابشی سرامیکی بالاترین سطح تابشی را بین سامانه های تابشی گازسوز که امروزه استفاده می شوند دارا می باشند؛هم از این رو برای سالن هایی که میزان تهویه و تعویض هوای بالایی دارند یا فضاهایی که در آنها منحصراً گرمایش منطقه ای مدنظر می باشد بسیار مناسب اند. گاز […]

انواع سامانه های گرمایش تابشی امروزه سامانه های گرمایش تابشی متنوعی بر مبنای انواع حامل های انرژی طراحی،تولید و استفاده می شوند. همانگونه که اشاره شد میزان گسترش انواع سامانه های گرمایش تابشی به شرایط آب و هوا تعرفه حامل های انرژی و زیر ساخت های توزیع  آن در هر کشور وابسته است. مهمترین تقسیم […]