آرشیو برچسب ها : سازندگان چیلر

 پلانتهای چیلر ترکیبی (چندگانه) چیلرهای جذبی دارای دو ویژگی کاری هستند که این ویژگی ها می توانند بازدهی کلی سیستم را به طور محسوسی بهبود داده و هزینه های انرژی سیستم را کاهش دهند. اولا چیلرهای جذبی به جای برق از سوختهای فسیلی استفاده می کنند چیلرهای جذبی در حال کار در زمان هایی که […]