آرشیو برچسب ها : ساختار پیل های سوختی

سلول سوختی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

سلول سوختی فرایند تولید الکتریسیته در سلول های سوختی که در ابتدای به وجود آمدنشان آنها را باتری های گازی می نامیدند تقریبا عکس فرایند الکترولیز است.در الکترولیز انرژی الکتریکی موجب جدا شدن اتم های هیدروژن و اکسیژن آب می شود در حالیکه در سلول های سوختی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن موجب تولید الکتریسیته […]