آرشیو برچسب ها : روش ضدعفونی کردن بوسیله سموم

ضد عفونی کردن خاک معمولاً خاکهای بسترگل خانه ها دارای بذر علفهای هرز گیاهان انگل ، انواع قارچها و باکتریها مضر و بعضی آفات می باشد لذا برای پیشگیری از خسارت این عوامل به بوته های خیار نیاز به ضد عفونی بستر خاک حداقل به عمق 25 سانتی متر می باشد که به روشهای زیر […]