آرشیو برچسب ها : روش دستیابی به پرتوهای خورشیدی

گرمایش خورشیدی خورشید گرما و نوری فراهم می کند که طول سال در زندگی ما حیاتی است یکی از کاراترین راه های مهار انرژی خورشیدی استفاده از آن برای گرم کردن ساختمان هاست و تولید آب گرم برای نیازهای روزانه مانند شستشو و نظافت و پخت و پز می باشد وقتی به مقدار واقعا عظیم […]