آرشیو برچسب ها : رعایت اصول بهداشتی مرغداری

اهمیت یک شروع خوب و تاثیر آن بر عملکرد و وزن نهایی جوجه های گوشتی بر کسی پوشیده نیست. سهولت دسترسی به آب و دان و همچنین مزیت های بهداشتی این نوع کاغذ به عنوان یک سفره بهداشتی باعث شده تا در بیش از 40 کشور مورد استفاده و استقبال پرورش دهندگان جوجه یکروزه قرار […]

شناخت روش واکسیناسیون : برای اثر بخشی واکسیناسیون ضروری است مرغدار موارد زیر را انجام دهد: 1-      سن مرغ ها،در خلال سه هفته اول زندگی جوجه ها ایجاد مصونیت در آنها کار مشکلی است.در این سن حیوان بیشتر در معرض آلودگی به بیماری های مختلف می باشد. 2-      مقدار پادزهر: هنگام تولد جوجه ها مصونیت […]