آرشیو برچسب ها : رطوبت ساز تزئینی

با استفاده از دستگاه مه ساز شناور دمایار میتوانید در هر ظرفی که مایل هستید تولید رطوبت داشته باشید. برای استفاده از این دستگاه ظروف شیشه ای بسیار مناسب هستند و توصیه می شود از ظروف فلزی استفاده نشود. این دستگاه دارای سنسور میزان آب است و در صورتی که میزان آب داخل ظرف از […]