آرشیو برچسب ها : راهنمای پرورش نژادهای مرغ

اصول بهداشتی و نکات فنی رعایت اصول بهداشتی همان پیشگیری است.یک برنامه خوب بهداشتی که سعی کند تجهیزات و ساختمان ها را تمیز نگه دارد و پرندگان بیمار را قرنطینه کند بسیار با ارزش است. رعایت اصول بهداشتی کمک می کند تا وقوع بیماری و شیوع آن به حادقل برسد.بعضی از اصول ضروری به قرار […]