آرشیو برچسب ها : راندمان تبخیری پد خنک کننده

پد خنک کننده سلولزی مزایای استفادهاز پدهای خنک کننده دمایار مزایا و قابلیت ها راندمان تبخیری بالای این پدهای دمایار نسبت به پوشال به دلیل سطح تماس بیش تر آب و هوا بر مزیت این نوع محصول افزوده است کاهش هزینه برق جلوگیری از رسوب گذاری و سرعت پایین رسوب گذاری عمر طولانی این محصول […]