آرشیو برچسب ها : دیگ های آب داغ

در دیگ های آب داغ، محصولات حاصل از سوختن بعد از عبور از کوره به لوله هایی که مسئولیت انتقال حرارت را بر عهده دارند هدایت می گردند و انرژی حرارتی آن ها به آبی که در لوله هستند منتقل می گردد، نوع دیگ های آب داغ از Wet back است که متناسب با درخواست مشتری […]