آرشیو برچسب ها : دیگ بخار افقی دمایار

تمامی نورد کاری ها توسط ماشین آلات نورد سه غلطکه و به صورت تماما خودکار بدون دخالت دست و عوامل انسانی صورت می پذیرد همچنین اتصال تیوپ ها و تیوپ شیت ها تماما به وسیله ی والس ها صورت می پذیرد. محل تمامی جوشکاری های انجام شده توسط کارشناسان و بازرسان اداره استاندارد رادیو گرافی، […]

ظرفیت حرارتی دستگاه نود درصد می باشد. مدت زمان لازم برای تولید بخار از دیگ بخار ایستاده با ظرفیت پایین و شروع به کار پس از استارت کمتر از ۱۰ دقیقه می باشد. این نوع دیگ ها نسبت به به دیگ های مشابه تا ۳۲% کاهش مصرف سوخت دارد. در مقایسه با نمونه های موجود […]