آرشیو برچسب ها : دیگ آبداغ سه پاس

بویلر های آبگرم دو پاس شعله برگشتی تولید شرکت الوند مدل ALHWB مطابق استاندارد هایBS2790 و ISIRI 7911 که تحت نظارت و کنترل حین تولید شرکت کنترل کیفیت استاندارد طراحی و تولید می شود. کاربرد دیگ های بالا در پروژه های ساختمانی مسکونی و تاسیسات صنعتی ، صنایع غذایی وگلخانه های کشاورزی و… به منظور […]