آرشیو برچسب ها : دیگهای بخار با ظرفیت بالاتر

با توجه به پیشرفت صنایع گوناگون کشور و افزایش نیاز ها به دیگهای بخار با ظرفیت بالاتر و فشار بیشتر گروه صنعتی دمایار بر آن شده است تولیدات این نوع از دیگ های بخار را در دستور کار خود قرار دهد. اکنون گروه صنعتی دمایار توانسته است سهم عمده ای از نیاز های کشور را […]