آرشیو برچسب ها : دوره آموزش اصول تبرید

سیکل تبرید جذبی مقایسه سیکل تبرید جذبی با سیکل تبرید تراکمی بخار که آشنایی بیشتری با آن وجود دارد اغلب راه آسانی برای معرفی سیکل تبرید جذبی است. سیکل تبرید جذبی نیز همانند سیکل تبرید تراکمی بخار از اصول انتقال حرارت و تغییر فاز مبرد برای تولید اثر تبرید استفاده می کند.هر دو سیکل تبرید […]

مبردها

فروردین ۶, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

چیلر سانتریفیوژ در چارچوب سیکل تبرید بخار مبرد اواپراتور را ترک کرده و به کمپرسور جریان می یابد جاییکه در آنجا به فشار و دمای بالاتری متراکم می گردد.سپس بخار مبرد پرفشار به کندانسور می رود و در آنجا حرارت خود را به آب دفع کرده پس از آن به شکل مایع اشباع کندانسور می […]