آرشیو برچسب ها : دمای استاندارد یخ سازها

ویژگی های خاص یخ ساز با توجه به محدودیت ها و نیاز به تجهیزات در تولید دستگاه های یخ ساز، گروه صنعتی دمایار، تولید کننده انواع یخ ساز با تضمین فراهم نمودن قطعات یدکی دستگاه های یخ ساز خود در سطح کشور شرایط فراهم نمودن خرید دستگاه را برای مشتریان ایجاد نموده است. گروه صنعتی […]