آرشیو برچسب ها : دستگاه رطوبت زدا

دستگاه رطوبت زدا و رطوبت گیر دستگاه فوق مخصوص استفاده در فضاهاي بسته بويژه استخرهاي سرپوشيده میباشد و رطوبت محيط استخر را به وسیله رطوبت سنج به ميزان دلخواه کنترل و تنظيم مي کند. از آنجاييکه رطوبت زياد (70%) موجب ایجاد ناراحتي در افراد در حال استفاده از استخر میشود و از طرف ديگر موجب […]