آرشیو برچسب ها : دستگاه تصفیه آب صنعتی دریایی

دستگاه تصفیه آب صنعتی دریایی آب منبع حیات برای بقای زندگی بشر بوده وحدود 97% منابع آب روی کره خاکی را آب دریا ها تشکیل می دهد. که برای نیازهای روز مره بسیار شور است اکثر کشور های خشک ونیمه خشک با مشکلات ناشی از کمبود آب مطلوب برای مصارف شرب و صنعتی مواجه هستند […]