آرشیو برچسب ها : دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

دستگاه تصفيه و نمك زدائي اسمز معكوس : دستگاه اسمز معکوس، از جمله تکنیک های پیشرفته نوين تصفيه و نمک زدائي آب به حساب میرود.اسمز معکوس يک چرخه عملی -جداسازي میباشد که در اين چرخه، جريان آب خام(تصفیه نشده) به 2 دسته تقسیم میشود :جريان آب محصول و جريان آب تغليظ شده تقسيم مي شود. […]