آرشیو برچسب ها : دستگاه اسکرابر

اسکرابر ها برای جداسازی ذرات معلق و مایعات سنگین از گاز و در ایستگاه های اصلی انتقال گاز و نفت از این دستگاه بیش تر استفاده می گردد. دستگاه اسکرابر از تعداد زیاد Cyclone تشکیل شده که نقش فیلتر شدگی را دارد. ویژگی های اسکرابرها کروه صنعتی دمایار عدم مقاومت در خط انتقال ثابت شدن […]

برای جدا کردن ذرات معلق و مایعات سنگین از گازها به روش استفاده از نیروی گریز از مرکز و عبور سیال مورد نظر از تعداد زیادی فیلتر در ایستگاه های اصلی انتقال گاز و نفت از دستگاه اسکرابر استفاده می گردد.این دستگاه ها از تعداد زیادی فیلتر های مخصوص تشکیل شده است. از ظرفیت های […]