آرشیو برچسب ها : دسته بندی دیگ نوع سیال عامل

دیگ ها دیگ یک مخزن تحت فشار است که آب را گرم می کند. طبقه بندی دیگ ها به روش های مختلفی صورت می گیرد ولی معمولا بر اساس جنس دیگ صورت میگیرد و ما بر این اساس مباحث را دنبال خواهیم کرد علاوه بر این دیگ ها را بر اساس فشار کاری و دمای […]