آرشیو برچسب ها : داکتد اسپلیت

سیستم های تهویه داکتد اسپلیت یا سیستم های تهویه کانالی، سیستم های تهویه مطبوعی هستند که از طریق سیکل تبرید تراکمی، بار سرمایشی و توسط کویل آب گرم، بار گرمایشی مورد نیاز را تأمین میکند. حجم هوای تولیدی در این سیستم  از طریق کانال هایی که در خروجی دستگاه تعبیه شده به فضاهای مورد نظر انتقال […]

در داکتد اسپلیت فقط دریچه مکش و دهش ان قابل رویت می باشد و یونیت داخلی ان با ظرافت طراحی شده است. ارتفاع و راه اندازی کمتر از 30 سانتیمتر می باشد.قابلیت فن ان تا 3 دور متغییر میباشد.برای محافظت در برابر نشت آب(به استثنایFDM30/40) دارای سیستم حفاظت تخلیه درین دوبل میباشد و با توجه […]