آرشیو برچسب ها : خرید گرم کننده تابشی SCR

گرم کننده تابشی SCR  براي ساختمانهاي بلند مناسب میباشد و میتوان در محیط بیرون ساختمان هم از ان استفاده کرد و امکان نصب ان روی دیوار به صورت زاویه دار وجود دارد.و قابليت دیگر ان شبكه كنترلي در مدل اتوماتيك و حفظ دماي تنظيمي میباشد.میتوان به يك سيستم كنترل شانزده واحد گرمایشی متصل کرد.این محصول […]